Marija Blazevic

Marija Blazevic


Buchhaltung, Administration

buchhaltung@steuerberatung-jauk.at

Tel.: 0316/4780-263
Eva Simonne Cseke

Eva Simonne Cseke


Lohnverrechnung

lohnverrechnung@steuerberatung-jauk.at

Tel.: 0316/4780-261
Nicole Doppelbauer BA

Nicole Doppelbauer BA


Berufsanwärterin

n.doppelbauer@steuerberatung-jauk.at

Tel.: 0316/4780-263
Verena Gloner

Verena Gloner


Sachbearbeitung

v.gloner@steuerberatung-jauk.at

Tel.: 0316/4780-262
Frau Helga Ladenstein, MSc

Helga Ladenstein, MSc


Buchhaltung, Sachbearbeitung

h.ladenstein@steuerberatung-jauk.at

Tel.: 0316/4780-262